Aurinkopaneelin asentaminen

Muista kytkeä ensin akku, sen jälkeen paneeli(t)

Asennuspaikka

Suomen leveysasteilla aurinkopaneeli on syytä asentaa aina kohti etelää ja siten, että sen kallistuskulma horisonttiin nähden on noin 45 astetta silloin kun paneelin käyttö ajoittuu kesäaikaan.

Asennuspaikaksi on valittava sellainen kohta johon aurinko kesäaikana pystyy esteettömästi paistamaan vähintään 8 tunnin ajan. Paneelin oikea kallistuskulma on tärkeämpi latauksen kannalta kuin tarkasti oikea ilmansuunta. Hyvä paikka paneelille on esimerkiksi savupiipun reuna. Noki ei juurikaan tartu paneelin karkaistun lasipinnan päälle. Siitepöly sitä vastoin saattaa olla pahempi pinnan likaaja, jonka vuoksi paneeli olisi syytä puhdistaa ainakin alkukesän aikana mahdollisesta siitepölystä. Kannattaa huomioida, että jopa ohut varjo (esim. lipputanko tai puun oksa), joka ylittää aurinkopaneelin, saattaa pudottaa sen tehoa oleellisesti.

Akusta

Käytä akkukytkennöissä kunnon akkukenkiä ja tee liitokset huolella. Alä käytä vanhaa starttiakkua, sillä sen kennot ovat yleensä suurien lataus- ja purkausvirtojen takia hieman sulfidoituneet, jonka vuoksi se ei normaalisti enää ota kunnolla vastaan pieniä sähkövirtoja, joita aurinkopaneeli tyypillisesti tuottaa.

Akku kannattaa sijoittaa paikkaan, joka on hyvin tuuletettu ja vesisateelta sekä auringon paisteelta suojassa. Tyypillinen paikka akulle on talon kuistinalus tai sokkelitila.

Akku voidaan ja se kannattaakin pitää järjestelmään kytkettynä myös talviajan kunhan huolehditaan siitä, että akkua ei jätetä liian tyhjäksi ennen talvehtimisajankohtaa. Liian tyhjä akku nimittäin saattaa jäätyä kovalla pakkasella.

Akun ja järjestelmän väliin on aina asennettava mahdollista oikosulkua varten sulake (min 8A, tyypillisesti 25A).

Lataussäätimestä

Tämän laitteen pääasiallinen tehtävä on akun ylilataamisen estäminen. Lataussäätimessä on myös normaalisti järjestelmän pääkytkin sekä akun tilaa osoittavat näyttöledit tai mittaritaulut.

Lataussäätimessä on normaalisti sisäänkytketty diodi jolloin sitä ei tarvitse erikseen järjestelmään asentaa. Varmista asia kuitenkin aina laitetoimittajalta tai laitteen kytkentäohjeesta. Kun aurinkopaneelit kytketään rinnakkain ja eri ilmansuuntiin, niin jokaisen aurinkopaneelin plus johdon väliin on asennettava erillinen estodiodi.

Ohjainyksikön suurin latausvirran kesto on ilmoitettu sen kytkentäohjeissa. Ota tämä huomioon jos olet liittämässä järjestelmään lisää aurinkopaneeleita tai muita lisälaitteita.

Kuluttajan kannalta tärkeintä lataussäätimen valinnassa on kiinnittää huomiota lataussäätimen omaan virrankulutukseen sekä kellutuslataukseen jolla on aivan olennainen merkitys akun elinikään (ks. kohta: lataussäätimet)

Laitteiden sähkötyöt eivät ole vaikeita