Vianetsintä

Kuormaan ei saada virtaa

Tarkista

Akkujohdon sulake
Akun jännite

Toimenpide

Vaihda palanut sulake ehjään/laita automaattisulake ON-asentoon. Paina säätimen kuormaryhmän kytkintä. Säädin katkaisee kuormaryhmän, kun akkujännite on 11.5V, odota kunnes akkujännite on noussut yli 12V.

Paneelivirta on nolla

Tarkista

Akkujännite
Paneelien oikeanapaisuus
Paneelien johtimet

Toimenpide

Jos merkkivalo vilkkuu, on akku täysin varautunut eli käynyt 14,5 voltissa.

Tarkista, että paneeli on varmasti kytketty oikeinpäin säätimeen.

Kiinnitä johtimet kunnolla.

Paneeli-/Akkujännite vaihtelee paljon

Tarkista

Kytkennät

Toimenpide

Irroita paneelin ja akun johdot säätimestä muutamaksi sekunniksi.

Muista aina kytkeä ensin akku säätimeen ja viimeisenä paneeli(t)!

Paneelin tuotto on heikko

Tarkista

Paneelin pinta
Onko paneeli varjossa?
Suuntaus

Toimenpide

Jos paneelin pinta on likainen, lumen tai roskien peitossa, puhdista paneelin pinta.

Jos paneeli on varjoisessa paikassa, se pitää siirtää sellaiseen paikkaan, minne auringonvalolla on esteetön pääsy.

Suuntaa paneeli kohtisuorasti aurinkoon ollessa korkeimmillaan (kesällä klo 13).

Säädin on mykkä

Tarkista

Akkujännite
Akkujohdon sulake

Toimenpide

Jos akkujännite on liian alhainen, niin säätimeen ei tule virtaa, odota kunnes akkujännite noussut

Vaihda palanut sulake ehjään. Puhdista akun navat ja sulakepesä. Kiinnitä johtimet kunnolla.

Säätimen akkuliittimissä ei todeta jännitettä vaikka paneeli on kytkettynä

Tarkista

Onko tarkoituksena tarkistaa paneelin latausta akku irroitettuna?

Toimenpide

Säädin sammuttaa itsensä mikäli akku irroitetaan. Mittaa sen sijaan latausvirta akkuun ampeerimittarilla.

VAROITUS: Säädin rikkoutuu, mikäli se kytketään väärin akkuun.

Kytke säätimeen aina ensin akku, sen jälkeen paneeli(t)